1

υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε 15 Η/Υ, 10 οθόνες, 15 εκτυπωτές, 1 plotter