Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020