1

: Υπηρεσίες τεχνικού ήχου-ηχολήπτη στο πλαίσιο διεξαγωγής συναυλιών του ‘’ DISMA’