Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ 01-01-21 ΕΩΣ 30-06-21

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021
image_print