Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μπορούμε Saving Food-Saving Lives»

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
image_print