Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δράμας και ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών