Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Υποστήριξη Μηχανογραφικού Συστήματος – Συντήρηση Εφαρμογών (Μισθοδοσίας-, Πρωτοκόλλου, Διαχείριση προσωπικού) έως και τις 31/12/2019.

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print