Υποβολή απόφασης ανάθεσης της προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού και συντήρησης τους για το έτος 2021.