Υποβολή Αποσπάσματος Πρακτικού της Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικό με παραχώρηση χώρου, στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ονειρούπολη Δράμας 2018-2019», για την εγκατάσταση Ψυχαγωγικών Παιδειών