Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού που ανέρχεται στις για επισκευή των φωτοβολταϊκών για το 4ο Γυμνάσιο και το 4ο Λύκειο.

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
image_print