Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για επισκευή και συντήρηση H/Y για τα εξής νηπιαγωγεία του Δ. Δράμας: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 7ο, 9ο, 19ο, 21ο, 27ο, Μυλοποτάμου, Ξηροποτάμου, Χωριστής, Κουδουνίων

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
image_print