Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για εργασίες συντήρησης αναγόμωσης – υδρ. δοκιμής πυροσβεστήρων για τα εξής Λύκεια: 2ο, 3ο, 4ο, ΕΕΕΚ, ΕΝΕΓΥΛ και προμήθειας πυροσβεστήρων

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
image_print