Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για εργασίες συντήρησης αναγόμωσης – υδρ. δοκιμής πυροσβεστήρων για τις εξής σχολικές μονάδες Γυμνάσια: 2ο, 5ο, Εσπερινό καθώς και την προμήθεια πυροσβεστήρα για το Εσπερινό Γυμνάσιο και στο 2ο Γυμνάσιο.

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
image_print