Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για εργασίες συντήρησης αναγόμωσης – υδρ. δοκιμής πυροσβεστήρων για τις σχολικές μονάδες 1ου Γυμνασίου, 3ου Γυμνασίου, 6ου Γυμνασίου, 1ο ΓΕΛ, Βιβλιοθήκη 1ου ΓΕΛ

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
image_print