Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για προμήθεια ανταλλακτικών των Η.Υ. και των περιφερειακών εξαρτημάτων όλων των Δημοτικών Σχολείων του Δ. Δράμας και των εξής Νηπιαγωγείων: 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 8ο, 10ο, 13ο, 16ο, 17ο, 22ο, 26ο, Αρκαδικού, Ν. Αμισού, Καλλιφύτου, Κ. Αγρού, Μαυρόβατου, Μικροχωρίου και Ειδικό Νηπιαγωγείο.

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024
image_print