Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών εξαρτημάτων

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
image_print