Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για εργασίες συντήρησης αναγόμωσης-υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων για τις εξής σχολικές μονάδες ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1o, 5o, 6o, 7o, .8o, 15o, 16o, Ν. Αμισού, Καλού Αγρού, Ειδικό Σχολείο και την προμήθεια ενός πυροσβεστήρα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο.

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
image_print