Υποβολή αιτήματος για προμήθεια ανταλλακτικών για τον ανελκυστήρα του ΕΠΑΛ.