Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος προμήθειας έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024
image_print