Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών εκάστη, για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Τρίτη, 31 Μαΐου 2022
image_print