Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Υποβολή αίτησης ανάκλησης ή μη κατά πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014
image_print