Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αίτησης ανάκλησης της 0040/2η/28-01-2019 Πράξης του VII Τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν την εργασία με τίτλο: «Εργασία συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών.

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2019
image_print