Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αίτησης ανάκλησης της 0055/2η/-28-01-2019 Πράξης του VII Τμήματος του Κλι-μακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν την ερ-γασία με τίτλο: «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων και εργασίες συντήρησης (καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρμανσης – ψύξης (κλιματιστικών) κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων»

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019
image_print