Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή μίας (1) απόφασης Δημάρχου προμήθειας με διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 8 του δεύτερου άρθρου ( Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής) της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίού COVID-19 »

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020
image_print