1

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στην Πρόσκληση κωδικό ΑΜΘ 82 και Α.Π. 4942/29-10-2019 της Περιφέρειας ΑΜΘ με τίτλο «Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ