Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ» στην αρ. πρ. 367 / 75 / Α3 (κωδικός πρόσκλησης 118 α/α ΟΠΣ 3589) πρόσκληση του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print