Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάδειξης της Ελληνικής Επανάστασης με την χρήση Ψηφιακών τεχνολογιών με τίτλο «Digi-1821- Ελληνική Επανάσταση & Ψηφιακή Ελλάδα»

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
image_print