Υποβολή τριών (3) αποφάσεων Δημάρχου προμήθειας με διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 8 του δεύτερου άρθρου (Εκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μεσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής) της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίού COVID-19 »

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020
image_print