Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΦΟΡΑ 15 % ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ & Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print