Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΦΟΡΑ 15 % ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ & Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
image_print