ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ Α΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017)