ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ( ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2020)