Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση για λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Δράμας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ»

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print