Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισήγηση της επιτροπής για τον καθορισμό του ύψους των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από διακοπή εργασιών μετά την αίτηση του αναδόχου για ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016
image_print