Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τακτικό προσωπικό

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print