Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Κάλυψη μίας κενής οργανικής θέσης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τακτικό προσωπικό

Παρασκευή, 13 Ιούλιος 2018
image_print