1

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ”ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ” ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2017