Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ”ΘΡΑΚΟΜΕΛΟ” ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ 2017

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
image_print