Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Καταχώρηση περίληψης της προκήρυξης 4/2022 σε εφημερίδα, για την πρόσληψη καθηγητών μουσικής ορισμένου χρόνου με ωρομίσθιο, (επαναπροκήρυξη μη πληρωθεισών θέσεων), για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
image_print