Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

“Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» για την προσφορά Νο 6 και μόνον για τα εξής μηχανήματα έργου: α. Γερανό αυτοκινούμενο (με ανυψωτική ικανότητα 32tn στα 3,50 m) και β. Περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (με ανυψωτική ικανότητα 2500 kgr στα 4,50 m)

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013
image_print