Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΚΑΛΩΤΗ – ΚΛΕΙΣΤΑ».

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
image_print