Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου του πάρκου της Κοινότητας Καλού Αγρού.