1

Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του καταστήματος με αριθμό Νο 25 στη δημοτική λαχαναγορά Δράμας.