1

Κατακύρωση πρακτικών της φανερής προφορικής δημοπρασίας (στις 1-3-2011) για την επανεκμίσθωση του με εσωτερικό αριθμό 15 καταστήματος της λαχαναγοράς του Δ.Δράμας