Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του Τμήματος 16 (Ελαιολι-παντικά Δήμου Δράμας) για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για το έτος 2019

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print