Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικών του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Εγκατάστασης Δύο Φωτοβολταϊκών Σταθμών 9,87 kw» με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση (χαμηλότερη οικονομική προσφορά) .

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013
image_print