Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση «Υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2021» Τμήματος 9.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020
image_print