Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση «Υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2021»

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020
image_print