Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση «Υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2022» Τμήματος 9.

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
image_print