Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)»

Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018
image_print